Zsigmond Király Főiskola
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás


Kapcsolattartó: Kesztler BarbaraTelefon0614547600E-mail címfelveteli(at)zskf.hu

 
Képzés adatai:
képzés helye:Budapest - III.
Képzés kezdete:2013. június
Képzés időtartama:4 félév
Képzés szintje:felsőfokú
Finanszírozási forma:költségtérítéses
Tagozat és a képzés árai (Ft):levelező, nappali (levelező 190.000 Ft, nappali 75.000 Ft)
A telefonban, vagy e-mailben hivatkozzon a Menőképzés.hu-ra!
A kapcsolattartó e-mail címében az (at) jel a @ jelet helyettesíti.
 
A képzés érettségi követelményei:
felvételi szakmai beszélgetés(Sz) (80pont) és nyelvvizsga többletpont (M/K) (20 pont)
 
A képzés általános leírása:
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak olyan hallgatók képzését célozza, akik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia magasan kvalifikált szakemberei kivánnak lenni, akik jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és több nyelven tárgyalóképesek. Ennek érdekében a mesterszakon biztosítjuk mindazokat a feltételeket, amelyek a nemzetközileg is elismert közgazdász diploma megszerzését lehetővé teszik.
A mesterszak a Főiskola hagyományainak megfelelően a hallgatók számára az elméleti képzés és a gyakorlati ismeretek magasszintű oktatásának ötvözetén alapul. A Főiskola kiváló oktató gárdája mellett a mesterszak hallgatóinak egyedülálló lehetőséget jelent a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdaságtani Kutató Intézetének bekapcsolódása az oktatásba. A Főiskola és a Kutató Intézet közötti együttműködés nemcsak a világgazdaság folyamatait legjobban ismerő szakemberek oktatási tevékenységét jelenti, hanem a hallgatók számára lehetővé teszi a kutatásokba való bekapcsolódást is.
A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon pénzügypolitikai, fejlesztéspolitikai, nemzetközi kommunikációs és Európai Uniós szakirányok indulnak. Ezek felvételével a világgazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodás egy-egy speciális területét lehet mélyrehatóan elsajátítani. A szakirány választás lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók azon a szakterületen mélyitsék el tudásukat, ahol a későbbiekben dolgozni kívánnak.
A magasszintű oktatás mellett diákjainknak segítséget nyújtunk abban, hogy diplomájuk kézhezvételekor már több hónapos aktív gyakorlattal rendelkezzenek. Az Európai Unió programjaihoz kapcsolódva lehetőség van arra is, hogy külföldi képzésekbe is bekapcsolódjanak. Hallgatóink tudományos fejlődését a TDK munka segítésén túl szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok készitésével is előmozdítjuk, biztosítva számukra az előadás, publikálás lehetőségét .

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Munkaerő-piaci lehetőségek:

Multinacionális nagyvállalatoknál, Európai és más nemzetközi szervezetek és testületek mellett szervezői, döntés előkészítő, tanácsadói és szakértői tevékenység, külügyi szolgálatban, a közigazgatás és a fejlesztéspolitikai ügynökségek munkájában való részvétel, EU projektmenedzsmentet dolgozhat érdekérvényesítőként, nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakértőként, külgazdasági elemzőként, vállalati tanácsadóként, európai uniós köztisztviselőként
Szakirányok: nemzetközi fejlesztés, nemzetközi üzleti menedzsment, összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok (változhat)


Általános tudnivalók a szakról

a mesterképzésben való felvétel feltételei: a Felvételi tájékoztatóban foglaltak szerint.
képzési forma, tagozat: nappali és levelező tagozat
képzési idő: 4 félév
a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú szakmai vagy C típusú felsőfokú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú szakmai vagy C típusú felsőfokú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség megjelölése:

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Economy and Business

Képzési terület: gazdaságtudományok


Részletes információ: Gazdaság és Vezetéstudományi Intézet gvi@zskf.hu 
A képzéshez, intézményhez kapcsolódó linkek:
http://www.zskf.hu/erdeklodom/szakok_kepzesek/nemzetkozi_gazdasag_es_gazdalkodasMA.zskf
 

A képzés az alábbi linken érhető el:
http://egeszsegugyikepzes.hu/?id=kepzes&art_id=419